Bluswatervoorzieningen

Calamiteiten kunnen overal en altijd ontstaan. De aard en omvang van een calamiteit kunnen daarbij variëren. Ongevallen met treinen leiden veelal tot aanzienlijk letsel bij reizigers en materiële schade aan het rijdend materieel en spoor. Anders wordt het indien het een goederentrein betreft. Dan is de schade voornamelijk van materiële aard. Indien er echter sprake is van een transport van gevaarlijke goederen kan de calamiteit enorm escaleren. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de omgeving.


Ter bestrijding en voorkoming van een escalatie nemen bluswatervoorzieningen op emplacementen een belangrijke plaats in. Vanuit het waterleidingnet wordt een brandkraan aangesloten. Deze brandkraan kan zowel bovengronds als ondergronds worden toegepast. Deze worden conform de NVBR 2003 geplaatst.


Op het emplacement worden eveneens een aantal  brandkranen geplaatst. Dit zijn veelal ondergrondse brandkranen die door middel van droge brandleidingen met elkaar in contact staan. Nabij de bovengrondse natte brandkraan wordt een bovengrondse droge brandkraan geplaatst. In geval van een calamiteit waarbij bluswater vereist wordt kan door middel van een slangverbinding het droge brandleidingnet gevuld en op druk gebracht worden. De op druk gebrachte ondergrondse brandkranen kunnen nu benut worden als blus punt door middel van een T-sleutel en slangaansluiting.


Adhetec adviseert op het gebied van ontwerp en plaatsing, levert voor deze bluswatervoorzieningen alle onderdelen en begeleidt indien gewenst de aanleg en het onderhoud hiervan.