Bouwplaatsbeveiliging

Diefstal, schade door inbraak en vandalisme vinden zeer regelmatig plaats op onbeveiligde bouwlocaties en kosten bouwondernemingen veel geld en frustratie. De schade beperkt zich helaas niet alleen tot directe schade (gestolen koper, stroomkabels of materieel), maar vaak ook tot indirecte schade, zoals personeel en onderaannemers die dan niet verder kunnen werken wat zorgt voor overschrijding van de opleverdata. 


De schadepost op bouwprojecten door diefstal, inbraak en vandalisme is enorm te reduceren door bouwplaatsbeveiliging. Adhetec BV heeft betrouwbare systemen voor bouwplaatsbeveiliging. Om de bouwplaatsbeveiliging te optimaliseren moeten ongewenste personen of voertuigen zo snel mogelijk gedetecteerd worden. Door intelligente software, zoals video content analyse en motion detection, worden deze gedetecteerd en kan er direct een alarmmelding plaatsvinden naar de meldkamer. Door direct actie te ondernemen wordt de pakkans van criminelen vergroot.

 

Alle installaties die door Adhetec BV zijn/worden aangelegd voldoen aan het certificatieschema opgesteld door de sectie bouwplaatsbeveiliging van brancheorganisatie Vebon, waarin belanghebbende partijen op het gebied van bouwplaatsbeveiliging zijn vertegenwoordigd.

 

Het beveiligen van een bouwplaats/terrein is een samenhang tussen producten en de processen om te komen tot een bouwplaatsbeveiliging die correct functioneert. De volgende onderwerpen zijn hierbij van belang:

 

-       Producten

-       Plan

-       Installeren

-       Opleveren

-       Reguliere controle toestand bouwplaats en beveiliging

 

In het voortraject wordt in overleg met de afnemer de eisen vastgesteld in een PvE (Programma van Eisen). Vanuit het PvE wordt door Adhetec BV een beveiligingsplan voor de bouwplaats uitgewerkt.  

 

Adhetec BV voldoet aan de eisen van niveau 4 die zijn opgesteld in het certificatieschema (BRL-K21024) voor installatie en onderhoud van bouwplaatsbeveiliging.  


Niveau 1

Doel is detectie bij de binnenkomst in een beveiligd gebouw (bouwkeet).

 

Niveau 2

Doel is aanvullende detectie aan de buitenzijde van het beveiligde gebouw (bouwkeet).

 

Niveau 3

Doel is aanvullende detectie bij kritieke objecten op het beveiligde deel van het terrein (object detectie)

 

Niveau 4

Doel is aanvullende detectie bij binnenkomst van het beveiligde terrein (periferie detectie) 

 

Praktijkvoorbeelden: