Verkeer/ gedragsstudies

Meten is weten. Om verkeersmaatregelen te realiseren zullen er eerst studies moeten worden uitgevoerd. Adhetec BV is in staat om deze verkeersstudies uit te voeren door middel van het plaatsen van tijdelijke camera’s. Hierbij is Adhetec BV niet of nauwelijks afhankelijk van de infrastructuur op een locatie.
 

De systemen verzamelen de verkeersgegevens (bijvoorbeeld: continue beeldopname, tellingen, etc.) op een bepaald traject en met deze data kan de huidige situatie geanalyseerd worden. Door het uitvoeren van studies kunnen passende maatregelen op de huidige situatie worden genomen.

 

Praktijkvoorbeelden: