Verkeersmonitoring

Wegbeheerders hebben de beschikking over een groot netwerk van camera’s die worden ingezet voor verkeersmanagement doeleinden. De camera’s zijn veelal gepositioneerd op of rond knooppunten en kruisingen, waar verschillende verkeerstromen elkaar kruisen. De beelden komen veelal samen in een verkeerscentrale van waaruit monitoring en sturing van de verkeerstromen plaatsvindt.

 

Tijdens verstoringen in het wegennet (door bijv. werkzaamheden of calamiteiten) komt het regelmatig voor dat het vaste cameranetwerk niet toereikend is om gerichte keuzes op gebied van verkeersmanagement te maken.

 

Voor deze situatie beschikt Adhetec BV over Camerasystemen die volledig autonoom kunnen worden ingezet. De systemen functioneren volledig autonoom of worden gekoppeld aan het Openbare Verlichtingsnetwerk. De beelden van de camera’s worden volledig draadloos verzorgd op iedere gewenste locatie. 

 

Praktijk voorbeelden: