Ondergrondse infratechniek

Kasten zijn er in een enorme diversiteit. Kunststof, metaal, steen, groot, klein, dik, dun, binnen, buiten en ga zo maar door. Het merendeel staat boven de grond. Zeker de kasten die een frequente basisfunctie vervullen zoals voedingskasten. Deze kasten dienen gemakkelijk toegang te bieden, eenvoudig te openen zijn en niet ver van de gebruiker verwijderd te zijn. Van de andere kant dienen deze kasten ook weer niet als obstakel opgesteld te staan. Dus het liefst niet op iemands looppad (trottoirs en pleinen) in verband met struikelgevaar, bijkomend letsel en gevolgschade, en niet te zeer in het zicht in verband met mechanische beschadigingen (opzettelijk of onopzettelijk) en zichtlijnen.


Daarom heeft Adhetec B.V. een kast ontwikkeld die niet als obstakel op te stellen is, dus ook niet op iemands looppad en ook niet te zeer in het zicht te plaatsen is. Dit is te bewerkstelligen door de kast in de grond te laten zakken. Hier komt echter meer bij kijken dan slechts het laten zakken van een bak in de grond. Vocht in de vorm van condens maar ook fysiek in de vorm van grondwater kan een behoorlijke belemmering vormen voor het ondergronds huisvesten van vochtgevoelige data, voeding- en glasvezelverbindingen. Ook de opwaartse druk van het stijgend grondwater dient niet onderschat te worden. Voorkomen dient te worden dat de kast niet vooralsnog uit de grond gedrukt wordt en daarmee een struikelgevaar vormt.


Daarnaast gelden de voorwaarden ten aanzien van toegankelijkheid, bedieningsgemak en handbereik onverminderd. En ook aan deze voorwaarden blijft de Adhetec kast in ruime mate voldoen.


Het principe berust op het natuurkundige verschijnsel dat wanneer een opgesloten kolom lucht (een omgekeerd glas) loodrecht op een kolom water wordt gedrukt, de opgebouwde druk in het glas groter wordt dan de opwaartse druk van de waterkolom eronder. Het komt er op neer dat de inhoud van het glas in deze omgekeerde positie geheel droog blijft, ook indien het glas geheel ondergedompeld wordt. Door aan de onderzijde van de kastdeksel een brede rand aan te brengen die in een gesloten kasttoestand loodrecht naar beneden wijst, ontstaat dezelfde situatie als het voorbeeld van het omgekeerde glas in een bak met water. Alle componenten die zich aan de onderzijde van de kastdeksel bevinden blijven droog. Uiteraard is condens niet uit te sluiten zodat deze componenten wel opgesloten dienen te worden in een daarvoor bestemde kast (minimaal IP55).


Voor elke uitvoeringvorm staat een team van ingenieurs gereed om de juiste kast in overleg met de klant te ontwerpen voor zover deze zich nog niet in ons reeds bestaande leveringsgamma bevindt.