Spoorstaafsmeerinrichtingen

De sporenrailinfra en bebouwde kom groeien steeds verder naar elkaar toe. Waar vroeger alleen spoor liep worden nu ook huizen gebouwd. En waar nu huizen gebouwd worden wordt de vraag naar openbaar vervoer groter. Treinen maken geluid. Om dit geluid tegen te gaan kunnen geluidwerende of zelfs geluid absorberende wanden gezet worden. Echter, niet iedereen is gelukkig met het uitzicht op een geluidswand recht voor de deur. Bovendien wordt met het plaatsen van deze wanden de oorzaak van het geluid niet aangepakt.


Het geluid van treinen wordt mede veroorzaakt door het contact tussen de wielband van de trein en de kop van de spoorstaaf. Met name in bogen en wissels vindt intensief contact tussen beide plaats. Doordat de wielen aan de ene zijde van de trein een andere omtreksnelheid hebben dan de wielen aan de andere zijde van de trein ontstaat frictie tussen wielband en spoorstaaf. Hierdoor ontstaat er een piepend en knarsend geluid welke leidt tot een hoge mate van geluidsoverlast.


ProRail pakt geluidshinder op emplacementen aan in het ‘UitvoeringsProgramma Geluid Emplacementen (UPGE)’. Emplacementen worden stiller gemaakt, zodat zij voldoen aan de geluidsnormen uit de ‘Handreiking Industrielawaai’ of aan de eisen uit de lokale milieuvergunning.


UPGE bestrijdt geluidshinder door de geluidsbron te reduceren: Conditioneren tegen piepen!


Het Adhetec spoorstaafconditioneringssysteem bestrijdt dit gepiep. Als een trein dichterbij komt, wordt een geringe hoeveelheid smeermiddel op de spoorstaven van het wissel of de boog aangebracht. De passerende treinwielen verspreiden het middel, waardoor slijtage wordt gereduceerd en het geluid wordt gedempt.


De gebruikte smeermiddelen zijn milieuvriendelijk, hebben geen invloed op het afremmen en veroorzaken geen problemen met de treinbeveiliging. Bovendien heeft de toepassing een positief effect op de levensduur van spoorstaaf en wielflens.


Het Adhetec spoorstaafconditioneringssysteem wordt reeds toegepast op meer dan 400 locaties bij de Deutsche Bahn (DB). Maar ook in Nederland bij de RET en de HTM. Adhetec stoelt hiermee dan ook op jarenlange ontwikkelings- en toepassingservaring. De DB heeft dit systeem officieel vrijgegeven voor toepassing in het spoor.