Terreinverlichting

Licht in het donker. Essentieel voor het verloop van een aantal processen. Goede verlichting volgens nauwgezette normeringen; belangrijk om ’s nachts goed te kunnen rangeren, preventief tegen inbraak en vandalisme, behaaglijk als het gaat om een gevoel van veiligheid voor de reiziger. Anderzijds mag de verlichting niet hinderlijk werken op de omgeving en dient ondanks het verdringen van de duisternis toch rust uit te stralen. 


Hiervoor ontwikkelt, bouwt, plaatst en onderhoudt Adhetec B.V. dan ook complete systemen om gecontroleerd te verlichten. Vanaf één of meerdere voedingspunten via de verdeel-/ beveiligingsinrichtingen en lichtmastkasten tot en met de masten, funderingen en lichtarmaturen. Omdat het afbreukrisico vanzelfsprekend erg hoog is worden onze installaties en systemen volgens de strengste industriële normen zorgvuldig en vakkundig ontwikkeld en samengesteld.