Bedrijfsuitje – Toto Las Vegas show
27 maart 2023
Met ISO 27001 digitale toegangscontrole op buiten- en binnendeuren
27 maart 2023

Wat betekent ISO 27001 voor je bedrijfsvoering?

De ISO 27001 is wereldwijd de algemene erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Zoals iedereen weet is met de ingang van de AVG in 2018 de regels rondom gegevensbescherming, aangescherpt. Als onderneming moesten we aantoonbaar de informatiebeveiliging op orde hebben. Een datalek zal voor onze onderneming niet alleen financiële gevolgen hebben, maar tast ook onze reputatie aan. Dus databeveiliging was en is erg belangrijk voor ons.
Bij steeds meer aanbestedingen wordt ook ISO 27001 geëist dus alleen het ISO 9001 certificaat is niet meer voldoende om door de aanbestedingsselectie te komen. Met de ISO 27001 certificering tonen we aan dat we aan de eisen voldoen om de informatiebeveiliging goed vast te leggen. En kunnen we laten zien dat we een werkend managementsysteem voor informatiebeveiliging hebben.
Als wij als onderneming niet onze eigen bedrijfsgegevens, de gegevens van onze klanten en leveranciers niet beveiligen dan kunnen de gevolgen voor alle betrokken partijen enorm groot zijn. Zo kan alleen al een oude harde schijf in de prullenbak ervoor zorgen dat er gevoelige informatie op straat komt te liggen.

Met de ISO 27001 certificering laten wij zien dat onze werkprocedures zo zijn opgesteld dat een datalek of ongewenste toegang tot belangrijke informatie zoals persoonsgegevens, intellectueel eigendom, bedrijfsgevoelige informatie of informatie van klanten en relaties wordt gereduceerd tot een heel klein risico. Dit geeft onze klanten het vertrouwen om met onze onderneming zaken te doen.